گواهی دیجیتال SSL

Positive

شرکت سازنده Comodo

نوع گواهینامه DV

تعداد دامنه یک عدد

بازگشت وجه 10 روز

مستندات نیاز ندارد

پشتیبانی IR ندارد

مدت تحویل 1 روزکاری

نیاز به IP ندارد

نشان امنیت دارد

الگوریتم SHA1

سختی کلید 2048bit

افزایش رنک گوگل دارد

نصب رایگان هاست های رایمون سیستم

Certum Commercial

شرکت سازنده CERTUM

نوع گواهینامه DV

تعداد دامنه یک عدد

بازگشت وجه ندارد

مستندات نیاز ندارد

پشتیبانی IR دارد

مدت تحویل 1 روزکاری

نیاز به IP ندارد

نشان امنیت دارد

الگوریتم SHA1

سختی کلید 2048bit

افزایش رنک گوگل دارد

نصب رایگان هاست های رایمون سیستم