هاست لینوکس ایران

RL01
 • 100 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 2 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7 روز
  بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
RL02
 • 200 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 2 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7 روز
  بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
RL03
 • 500 مگابایت
  فضای میزبانی
 • 5 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7 روز
  بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
RL04
 • 1 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7 روز
  بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
RL05
 • 2 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 10 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7 روز
  بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
RL06
 • 5 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7 روز
  بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
RL07
 • 10 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت
  پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • 7 روز
  بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه